Đầu Cân - Indicator

Đầu Cân JWI-3000W
Đầu Cân DIGI DS-29SS
Đầu Cân DIGI DS-27
Đầu Cân Đếm 3000C
Đầu Cân JWI-688
Đầu Cân A12 LED
Đầu Cân JIK JADEVER
Đầu Cân DIGI 28SS
Đầu Cân Đếm A15E
Đầu Cân A12ES
Đầu Cân JWI-3100 LED
Đầu Cân T7E
Đầu Cân A12 LCD
Đầu Cân A9 Printer
Đầu Cân 2 Màn Hình VMC
Đầu Cân JWI-700W
Đầu Cân Đếm JWI-700C
Đầu Cân YHT3

Đầu Cân - Indicator

CTY TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cân Vạn Phú

Địa chỉ: 96/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

MST: 0309264128

Tel: (028). 35 030609  

Fax: (028).3899 9038  

Phòng Kinh Doanh: 0888.069696

Phòng Kỹ Thuật: 0784 069696

Phòng Kế Toán: 0768 069696

Hotline: 0987 069696

Zalo: 0947 069696

Email: vanphu@canvanphu.com

Hóa Đơn: vanphu-hoadon@canvanphu.com

Kết nối facebook

© Copyright 2019 www.candientu.net.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn