Hướng dẫn sử dụng Đầu Cân A9P

Bước 1:Cách Callib đầu cân điện tử A9


Nhấn phím [Func] màn hình hiện [E 005]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [dc 2]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Pn00844]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [F005000] Nhập lại 300 để Callib.
Nhập lại 300 bằng cách nhấn phím số trên bàn phím, màn hình hiện [F000300]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [noLoAd]
Bỏ hết mọi vật trên bàn cân ra để lấy điểm ‘0’
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [---------] một lát rồi hiện[AdLoAd 1]
Đặt tải chuẩn lên và Nhập số bằng cách nhấn phím số trên bàn phím
VD: [000100]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [---------] một lát rồi hiện[H*******]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [C******]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [cH*****]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Adr 01]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [bt 3]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [tf 1]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện số cân của tải trên cân.VD: 100
Kết thúc quá trình lấy chuẩn.
 

2. Bước 2 : cài đặt máy in trên đầu cân điện tử A9

Nhấn phím [Print set] màn hình hiện [P 00] nhập 97,màn hình hiện [P 97]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Auto *] nhập 0 ,màn hình hiện [Auto 0]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Type *] nhập 5 ,màn hình hiện [Type 5]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [HL **] nhập 00,màn hình hiện [HL 00]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Arr *] nhập 1 ,màn hình hiện [Arr 1]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [L ***] nhập 100 ,màn hình hiện [L 00100]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [b *] nhập 00 ,màn hình hiện [b 00]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [ode *] nhập 0 ,màn hình hiện [ode 0]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Dct *] nhập 0 ,màn hình hiện [Dct 0]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Y ***] nhập 1000 ,màn hình hiện [Y 1000]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [teln 8]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [th ***]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [tl ***]
Nhấn phím [input] , màn hình trở về trạng thái cân bình thường.
Khi muốn in thì nhấn phím [Print]

Kết Thúc

Hướng dẫn sử dụng Đầu Cân A9P


CTY TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cân Vạn Phú

Địa chỉ: 96/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

MST: 0309264128

Tel: (028). 35 030609  

Fax: (028).3899 9038  

Phòng Kinh Doanh: 0888.069696

Phòng Kỹ Thuật: 0784 069696

Phòng Kế Toán: 0768 069696

Hotline: 0987 069696

Zalo: 0947 069696

Email: vanphu@canvanphu.com

Hóa Đơn: vanphu-hoadon@canvanphu.com

Kết nối facebook

© Copyright 2019 www.candientu.net.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn