Quả Cân Chuẩn F1, F2

Qủa Cân F1: 10kg
Qủa Cân F1: 5kg
Qủa Cân F1: 2kg
Qủa Cân F1: 1kg
Qủa Cân F1: 1kg-5kg
Qủa Cân F1: 1mg-2kg
Qủa Cân F1: 1mg-1kg
Qủa Cân F1: 1mg-500mg
Qủa Cân F1: 1mg-100g
Qủa Cân F1: 1mg-200g
Qủa Cân F1: 1mg-500g
Qủa Cân F1: 20kg
Qủa Cân Gang

Quả Cân Chuẩn F1, F2

CTY TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cân Vạn Phú

Địa chỉ: 96/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

MST: 0309264128

Tel: (028). 35 030609  

Fax: (028).3899 9038  

Phòng Kinh Doanh: 0888.069696

Phòng Kỹ Thuật: 0784 069696

Phòng Kế Toán: 0768 069696

Hotline: 0987 069696

Zalo: 0947 069696

Email: vanphu@canvanphu.com

Hóa Đơn: vanphu-hoadon@canvanphu.com

Kết nối facebook

© Copyright 2019 www.candientu.net.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn